Welkom bij COINSweb.nl

COINS

COINS (Constructieve Objecten en de INtegratie van Processen en Systemen) is een flexibele standaard voor de uitwisseling van BIM-informatie. Het biedt een uitwisselingsformaat door middel van een container voor BIM-gerelateerde informatie. COINS ondersteunt de uitwisseling van digitale informatie tussen verschillende IT-platforms en –omgevingen van partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten. De standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database kunnen worden vastgelegd, zoals functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek.

COINS vormt een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM. De kern wordt gevormd door een neutraal, software-onafhankelijk datamodel, van waaruit data in een neutraal format kunnen worden verzonden en ‘vertaald’ naar de software van verschillende projectpartners. Daarmee heeft de standaard grote invloed op BIM-processen.

Level 3

Als BIM echt geïntegreerd is in de werkprocessen, kunnen alle voordelen van deze standaard het best worden benut. COINS faciliteert bouwinformatiemanagement op het hoogste niveau.

COINS 2.0

De nieuwste versie van COINS is sinds 7 april 2016 beschikbaar. Naast de documentatie zijn ook ondersteunende tools beschikbaar in de vorm van een API (Application Programming Interface) en COINS Navigator.

De belangrijkste karakteristieken van COINS 2.0 zijn:

  • Een klein kernmodel toepasbaar voor vele doeleinden
  • Gebaseerd op OWL (Ontology Web Language – W3C standard).
  • Uitbreidbaarheid – het kernmodel kan uitgebreid worden met gespecialiseerde modellen (referentiekaders) voor verschillende disciplines. Deze sub-modellen kunnen toepassingen betreffen op bedrijfsniveau, bouwsector niveau of nationaal, en kunnen indien relevant als semi standaarden uitgegeven worden.
  • Dynamische semantiek doordat COINS het gebruik van object type bibliotheken mogelijk maakt.
  • Integratie van document georienteerde informatie met object georienteerde informatie – De grens tussen deze gebieden kan verschuiven in de tijd; daarmee wordt een evolutionair pad geboden om te groeien in BIM-volwassenheid.
  • Integratie met andere standaarden zoals GML (GIS) en IFC.
  • Bibliotheek – het COINS 2.0 bibliotheek model is volledig op OWL gebaseerd.
  • Versie management – COINS biedt mogelijkheden om de geschiedenis van het BIM vast te leggen.

Download hier de documentatie van COINS 2.0

Kijk ook op de COINS wiki voor nadere informatie over COINS 2.0

De COINS-standaard wordt beheerd door het BIM-Loket in Delft (www.bimloket.nl). Stuur uw vragen naar de helpdesk: helpdesk@bimloket.nl

COINSweb

Just Use it!

Volg BIM loket op Twitter

BIM loket